Silur OÜ 

et en

Juhatuse liige Margo Lill omab tegevusluba VS 740/2014: 
ajaloomälestiste (hooned), ehitismälestiste, tööstusmälestiste, UNESCO maailmapärandite konserveerimise ja restaureerimise valdkonnas, kivivaldkonnas, müüridevaldkonnas. 

Silur OÜ omab tegevusluba nr. E860/2014 (inseneriuuringud, muinsuskaitse eritingimuste koostamine, konserveerimise ja restaureerimise projektide inseneriosade koostamine, konserveerimis- ja restaureerimistööde tegevuskavade koostamine, konserveerimine ja restaureerimine ja nende muinsuskaitsealane järelevalve).

MTR koodid;

Tsiviilhoonete ehitamisele kood EEH 007960
Projekteerimisele kood EEP 003063
Omanikujärelevalve kood EE0 003299.

Tegevusvaldkonnaks on (EMTAK 43999) muud eriehitustööd, kuhu alla kuuluvad restaureerimine ja konserveerimine.